Klik op de foto van de dokter waarmee u een afspraak wenst te maken:


Wat is een HAIO?

Of raadpleeg het overzicht:

 

Het online afspraken systeem is alleen toegankelijk voor ingeschreven patiënten.                         

Nieuwe patiënten uit de omgeving van de praktijk zijn welkom. Bel even in de voormiddag om je aan te melden bij onze secretaresse.

Voor huisbezoeken kan u telefonisch contact opnemen.

 • Vraag een huisbezoek voor dezelfde dag tijdig aan (voor 10u).
 • Huisbezoeken zijn alleen mogelijk voor Sint Antonius en de aangrenzende delen van de gemeenten Zoersel, Halle, Malle en Schilde.

Telefonische afspraak

 • Deze maakt u in de voormiddag vanaf 8u  tot 12u bij onze secretaresse Katrien op het praktijknummer: 03 384 18 01.Ook voor inlichtingen, om iets door te geven, te vragen, om u aan te melden als nieuwe patiënt enz. kan u bij Katrien terecht en belt u dus best tussen 8 en 12u.
 • In de namiddag en avond kan u alleen bellen indien u om medische redenen dezelfde dag nog een afspraak/huisbezoek nodig heeft of een dringende medische vraag hebt, u krijgt dan een medewerker van het telesecretariaat aan de lijn. Wij vragen u om in de namiddag niet te bellen voor inlichtingen, routineafspraken enz.
 • Bel hiervoor niet op het belmoment, dat is er voor persoonlijk contact met de arts .

Afsprakeninfo

 • Per afspraak worden 15 minuten voorzien. Dit is normaal gesproken voldoende om één medisch probleem te bespreken.
 • boek zelf geen dubbele afspraken in, dit kan alleen door de arts zelf of door de secretaresse in de voormiddag gedaan worden.
 • Maak a.u.b. één afspraak per persoon. Gelieve meerdere afspraken te maken als u met meerdere personen komt.
  • Een afspraak duurt 15 minuten = één probleem = één patiënt
 • Vindt u bij acute ziekte/ pijn/ ziek kind/ koorts/snijwonde/val… niet onmiddellijk een afspraak op de website, neem dan telefonisch contact op en vermeld dit. We houden hiervoor ruimte in de agenda vrij. Wanneer dringende hulp nodig is, kan u altijd bellen. De secretaresse -in de voormiddag- of het telesecretariaat kan de huisarts steeds bereiken, overleggen met de arts en u zo nodig doorschakelen.
 • Bent u verhinderd, laat dit dan zo snel mogelijk weten. Dit uit respect voor uw arts en voor de andere patiënten want zo kan iemand anders uw plaats innemen. 
 • Bij afwezigheid, zonder tijdige verwittiging of dringende reden, zal elke gemiste afspraak aangerekend worden aan 20€ per afspraak en dit zonder tussenkomst van het ziekenfonds.
 • Werkt u overdag en kan u alleen ‘s avonds komen. Bel ons dan even op als je geen vrije afspraak ziet, dan plannen we zelf voor u een avondafspraak in.

Attesten/brieven

Voorschriften voor medicatie, kine, verpleging, bewijs of verlenging van werkonbekwaamheid, attesten en formulieren kan u persoonlijk vragen of laten invullen tijdens de raadpleging, dit kan dus niet telefonisch.


Bespreking van resultaten

Gelieve voor de bespreking van beeldvorming, onderzoeken, laboresultaat na algemene of uitgebreide bloedname een nieuwe afspraak te maken. Deze worden niet telefonisch besproken, tenzij zo gecommuniceerd door de arts.


Speciale afspraken

 • Voor een algemene bloedname kan onze secretaresse u een afspraak geven op het prikmoment donderdagvoormiddag. Graag in de voormiddag hiervoor bellen. U krijgt dan ook een afspraak enkele dagen later om de resultaten te bespreken.
 • Maak a.u.b. een afzonderlijke afspraak  – u mag per dag maximum 1 afspraak inboeken- voor:
  • gynaecologisch onderzoek, uitstrijkje
  • reisadvies
  • onderzoek van een zuigeling
  • ecg
  • bevriezen van meerdere wratten
  • bespreking van zorgplan, wilsbeschikking
  • sportonderzoek
  • overlopen van dossier en opmaken van planning voor nieuwe patiënten
  • REISADVIES: één afspraak per persoon, breng uw vaccinatieboekje, uw volledige reisroute mee en uw vertrek- en terugkeerdatum.
 • Vraag voor de volgende onderzoeken een dubbele afspraak aan onze secretaresse, bel dus even tussen 8 en 12u. Dit zijn afspraken bij dokter Willemsens. Deze kan u niet combineren met andere controles of onderzoeken.
  • een preoperatief onderzoek
  • een jaarlijks diabetesonderzoek
  • een duikonderzoek

Andere dubbele afspraken kunnen alleen gemaakt worden door uw arts, overleg even met je arts wanneer dit nodig is. Deze afspraken zullen ook als zodanig aangerekend worden.

 • Een verzekeringsonderzoek  wordt niet meer gedaan op de praktijk.
 • Bloedonderzoek: kom a.u.b. nuchter tenzij dat dit op voorhand anders met de arts afgesproken is. Nuchter zijn betekent 12u niets gegeten of gedronken hebben buiten een glas water.

Waarvoor kan u bij uw huisarts terecht

Elk gezondheidsprobleem van baby’s, kinderen, jongeren, volwassen en bejaarden:

 • Algemene geneeskunde (verkoudheden, griep, lage rugpijn,…)
 • Opvolging bloeddruk, suikerziekte, schildklierproblemen, …
 • infiltraties
 • Bloedafname
 • Begeleiding rookstop, overgewicht
 • Begeleiding bij psychische overbelasting, angst en depressie………
 • Gynaecologisch onderzoek en uitstrijkje, plaatsen spiraaltjes, implanon…
 • Begeleiding zwangerschap
 • Vaccinaties bij baby’s, kinderen en volwassenen
 • Doorsturen naar andere medische disciplines (kinesisten, dietiste,  lopopedie, ergotherapie, podologie, diabeteseducator……..)
 • Reisadvies
 • Gezondheidsvoorlichting – seksuele voorlichting
 • Preventieve onderzoeken (borst, baarmoederhals, prostaat, darm, …)
 • Preoperatief onderzoek: bloedafname, EKG, …
 • Kleine ingrepen (verwijderen van huidvlekjes, cystjes, ingegroeide teennagel……)
 • Behandeling van wratten en andere huidletsels
 • Wondhechtingen en wondzorg bij kleine ongevallen
 • Palliatieve zorg
 • Begeleiding laatste levensfase
 • ……………..