In academiejaar 2018-2019 is huisartsenpraktijk Teunis gestart als opleidingspraktijk voor net afgestudeerde huisartsen (HAIO’s).

Het letterwoord “HAIO” betekent “Huisarts iOpleiding”.

Een afgestuurde arts begint hierbij aan de specialisatie “huisarts”. In onze praktijk zal een HAIO vier dagen per week werken, daarnaast is een dag voorzien voor bijkomende studie en wetenschappelijk werk.

Concreet betekent dit dat de HAIO alle taken, raadplegingen en huisbezoeken als huisarts zelfstandig mag uitvoeren. De HAIO kan op elk moment iemand van de vaste huisartsen bereiken voor overleg, er is overigens dagelijks een bespreking voorzien met de opleider. Dit heeft voor alle partijen een voordeel: over uw gezondheidsprobleem wordt minstens tweemaal nagedacht: tijdens de raadpleging en tijdens de bespreking. Ook voor de artsen betekent dit een continu bijscholen en koppelen van ervaring aan nieuwe kennis.