Draag een mondmasker bij één van de volgende symptomen:
– Verkouden, hoesten, sinusklachten
– Keelpijn, oorpijn
– Koorts, rillen
– Braken, diarree
– Algemeen ziektegevoel

Heeft u een luchtwegeninfectie (keelpijn, hoesten, koorts) of denkt u dat u misschien klachten heeft door besmetting met het coronavirus vermeld dit dan a.u.b. in de reden van uw afspraak.

 

 

Klik op de foto van de dokter waarmee u een afspraak wenst te maken:

Dr Van de WiIjer heeft een praktijkvrije periode tot juni.

Of raadpleeg het overzicht:

Het online afspraken systeem is alleen toegankelijk voor ingeschreven patiënten.

Op dit ogenblik is er een patiëntenstop alvast tot september.

Voor huisbezoeken kan u telefonisch contact opnemen. Vraag een huisbezoek voor dezelfde dag tijdig aan (voor 10u).


Telefonische afspraak

 • Deze maakt u in de voormiddag vanaf 8u  tot 12u bij onze secretaresse Katrien op het praktijknummer: 03 384 18 01.Ook voor inlichtingen, om iets door te geven, te vragen, om u aan te melden als nieuwe patiënt enz. kan u bij Katrien terecht en belt u dus best tussen 8 en 12u.
 • In de namiddag en avond kan u alleen bellen indien u om medische redenen dezelfde dag nog een afspraak/huisbezoek nodig heeft of een dringende medische vraag hebt, u krijgt dan een medewerker van het telesecretariaat aan de lijn. Wij vragen u om in de namiddag niet te bellen voor inlichtingen, routineafspraken enz.
 • Bel hiervoor niet tot het belmoment, dat is er voor persoonlijk contact met de arts .

Afsprakeninfo

 • Per afspraak worden 15 minuten voorzien. Dit is normaal gesproken voldoende om één medisch probleem te bespreken.
 • boek zelf geen dubbele afspraken in, dit kan alleen door de arts zelf of door de secretaresse in de voormiddag gedaan worden.
 • Maak a.u.b. één afspraak per persoon. Gelieve meerdere afspraken te maken als u met meerdere personen komt.
  • Een afspraak duurt 15 minuten = één probleem = één patiënt
 • Vindt u bij acute ziekte/ pijn/ ziek kind/ koorts/snijwonde/val… niet onmiddellijk een afspraak op de website, neem dan telefonisch contact op en vermeld dit. We houden hiervoor ruimte in de agenda vrij. Wanneer dringende hulp nodig is, kan u altijd bellen. De secretaresse -in de voormiddag- of het telesecretariaat kan de huisarts steeds bereiken, overleggen met de arts en u zo nodig doorschakelen.
 • Bent u verhinderd, laat dit dan zo snel mogelijk weten. Dit uit respect voor uw arts en voor de andere patiënten want zo kan iemand anders uw plaats innemen. 
 • Bij afwezigheid, zonder tijdige verwittiging of dringende reden, zal elke gemiste afspraak aangerekend worden aan 20€ per afspraak en dit zonder tussenkomst van het ziekenfonds.

Attesten/brieven

Voorschriften voor medicatie, kine, verpleging, bewijs of verlenging van werkonbekwaamheid, attesten en formulieren kan u persoonlijk vragen of laten invullen tijdens de raadpleging, dit kan dus niet telefonisch.


Speciale afspraken

 • Voor algemene bloednames kan onze secretaresse u een afspraak geven op het prikmoment woensdag voormiddag. Graag in de voormiddag hiervoor bellen.
 • Maak a.u.b. een afzonderlijke afspraak – deze kan u dus niet combineren met andere controles of onderzoeken  voor:
  • gynaecologisch onderzoek, uitstrijkje
  • reisadvies
  • onderzoek van een zuigeling
  • ecg
  • bevriezen van meerdere wratten
  • bespreking van zorgplan, wilsbeschikking
  • sportonderzoek
  • overlopen van dossier en opmaken van planning voor nieuwe patiënten
  • REISADVIES: één per persoon, breng uw vaccinatieboekje, uw volledige reisroute mee en uw vertrek- en terugkeerdatum.
 • Vraag voor de volgende onderzoeken een dubbele afspraak aan onze secretaresse, bel dus even tussen 8 en 12u. Dit zijn afspraken bij dokter Van de Wijer. Deze kan u niet combineren met andere controles of onderzoeken.
  • een preoperatief onderzoek
  • een jaarlijks diabetesonderzoek
  • een duikonderzoek

Andere dubbele afspraken kunnen alleen gemaakt worden door uw arts, overleg even met je arts wanneer dit nodig is. Deze afspraken zullen ook als zodanig aangerekend worden.

 • Een verzekeringsonderzoek  wordt niet meer gedaan op de praktijk. 
 • Bloedonderzoek: kom a.u.b. nuchter tenzij dat dit op voorhand anders met de arts afgesproken is. Nuchter zijn betekent 12u niets gegeten of gedronken hebben buiten een glas water.