Een mondmasker is nog steeds nodig bij een praktijkbezoek

 

 

 

 

 

Heeft u een luchtwegeninfectie (keelpijn, hoesten, koorts) of denkt u dat u misschien klachten heeft door besmetting met het coronavirus vermeld dit dan a.u.b. in de reden van uw afspraak.

Coronatest nodig . Kijk even op het tabblad “coronavirus”

 

Klik op de foto van de dokter waarmee u een afspraak wenst te maken:

Of raadpleeg het overzicht:

Het online afspraken systeem is alleen toegankelijk voor ingeschreven patiënten.

Nieuwe patiënten zijn welkom in de praktijk indien zij in de buurt wonen.  Zij kunnen een afspraak maken bij dr Jacobs of dr. Hermans.

Voor huisbezoeken kan u telefonisch contact opnemen. Vraag een huisbezoek voor dezelfde dag tijdig aan (voor 10u).


Telefonische afspraak

 • Deze maakt u in de voormiddag vanaf 8u  tot 12u bij onze secretaresse Katrien op het praktijknummer: 03 384 18 01.
 • In de namiddag en avond kan u bellen indien u om medische redenen dezelfde dag nog een afspraak nodig heeft, u krijgt dan een medewerker van het telesecretariaat aan de lijn.
 • Wacht liefst niet tot het beluurtje, dat is er voor persoonlijk contact met de arts .

Afsprakeninfo

 • Per afspraak worden 15 minuten voorzien. Dit is normaal gesproken voldoende om één medisch probleem te bespreken.
 • boek zelf geen dubbele afspraken in, dit kan alleen door de arts zelf of door de secretaresse in de voormiddag gedaan worden
 • Maak a.u.b. één afspraak per persoon. Gelieve meerdere afspraken te maken als u met meerdere personen komt.
  • Een afspraak duurt 15 minuten = één probleem = één patiënt
 • Vindt u bij acute ziekte/ pijn/ ziek kind/ koorts/snijwonde/val… niet onmiddellijk een afspraak op de website, neem dan telefonisch contact op en vermeld dit. We houden hiervoor ruimte in de agenda vrij. Wanneer dringende hulp nodig is, kan u altijd bellen. De secretaresse -in de voormiddag- of het telesecretariaat kan de huisarts steeds bereiken, overleggen met de arts en u zo nodig doorschakelen.
 • Bent u verhinderd, laat dit dan zo snel mogelijk weten. Dit uit respect voor uw arts en voor de andere patiënten want zo kan iemand anders uw plaats innemen. 
 • Bij afwezigheid, zonder tijdige verwittiging of dringende reden, zal elke gemiste afspraak aangerekend worden aan 20€ per afspraak en dit zonder tussenkomst van het ziekenfonds.

Attesten/brieven

Voorschriften voor medicatie, kine, verpleging, bewijs of verlenging van werkonbekwaamheid, attesten en formulieren kan u persoonlijk vragen of laten invullen tijdens de raadpleging, dit kan dus niet telefonisch.


Speciale afspraken

 • Maak a.u.b. een afzonderlijke afspraak – deze kan u dus niet combineren met andere controles of onderzoeken  voor:
  • gynaecologisch onderzoek, uitstrijkje
  • reisadvies
  • onderzoek van een zuigeling
  • ecg
  • bevriezen van meerdere wratten
  • bespreking van zorgplan, wilsbeschikking
  • sportonderzoek
  • overlopen van dossier en opmaken van planning voor nieuwe patiënten
 • U mag slechts voor de 3 onderstaande onderzoeken zelf een dubbele afspraak maken en dit bij dokter Hermans. Deze kan u niet combineren met andere controles of onderzoeken.
  • een preoperatief onderzoek
  • voor een verzekeringsonderzoek
  • een duikonderzoek

Andere dubbele afspraken kunnen alleen gemaakt worden door uw arts, overleg even met je arts wanneer dit nodig is. Deze afspraken zullen ook als zodanig aangerekend worden.

 • Een verzekeringsonderzoek is geen gewone consultatie.
  Wij vragen hiervoor de erelonen gebaseerd op de advies tekst van 2007 van Domus Medica en de Syndicaten van Huisartsen.

  • Deze erelonen zijn voor een levensverzekeringsonderzoek €120; 
  • voor het invullen van een bijkomende vragenlijst waarbij opzoekwerk in uw dossier nodig is €80;
  • en voor hulp bij het invullen van uw vragenlijst €40.

Wij vragen u deze bedragen te betalen en zelf terug te vragen aan uw verzekering.

Kijk bij een verzekerings- of preoperatief onderzoek goed na wat er nodig is. Bloedname? Nuchter? Ecg?… Vul op voorhand zelf de vragenlijsten in. Deze onderzoeken kunnen niet gecombineerd worden met andere controles, voorschriften enz…

Deze afspraken kunnen gepland worden van dinsdag tot en met vrijdag, dus niet op maandag.

Dit is alleen mogelijk voor patiënten die gekend zijn in de praktijk en bij ons een GMD hebben.

 • Bloedonderzoek: kom a.u.b. nuchter tenzij dat dit op voorhand anders met de arts afgesproken is.  Nuchter zijn betekent 12u niets gegeten of gedronken hebben.   Een glas water kan wel.